eduzitu egingo zaitu hemen PASEATZEAK

 • ERAZTUN BERDEA BILBOKO

  Azken urteetan, kolorea al-datu du duela gutxi arte grisa zen Bilbok. Gaur, hi-ribildua a tseginagoa da, eta berdeguneak lehengoratu edo sortu izana elementu giltzarria izan da hiriaren eraldaketan. Hiri- parkeek eta baso-guneek osatzen dute eskaintza.Lehenengoek 200 hektarea betetzen dituzte, 21 par-ketan banatuta.

 • Baso-guneek, be-rriz, 1.025 hektarea osatzen dituz-te, bost arlotan zatituta (Ar txanda, Iturri txualde mendia, Arnotegi, Pa-gasarri eta Arrai tz), aisialdirako 21 gunerekin. Toki horietan, haurren- tzako jolasguneak, mahaiak, bar-bakoak, bankuak, informazio-karte-lak eta kartel panoramikoak daude.

  Informazio gehiago
 • OMA

  baso margotua

  Omako basoa sorginduta dago: zuhai tzen enborrak halako moldez daude margotuta, ezen irudi batzuk toki jakin batzuetatik baino ezin baitira ikusi, hainbat enborrekin baterako irudiak sortzen direlako.

  Agustin Ibarrolak margotu zuen basoa, eta, hasieran, 47 irudi zeuden. Denborak eta basoaren prozesu naturalek aurrera egin dutenez, baina, beste kokapen bat behar izan da, eta galdutako multzo ba tzuk berreskuratu dira; hala nola, Kordobako mezkita, Haritzari egindako omenaldia, Mehatxu nuklearra eta Bi dimentsiotako diagonala

  Gaur egungo 34 multzo artistikoak 800 zuhai tz ingurutan daude jasota, eta Kortezubin beha daitezke, Urdaibaiko biosferaren erreserban kokatutako herri txiki landatarrean. Basora barneratu ahala, irudiek bizia hartzen dute, eta artelanaren bi eta hiru dimentsioei esker sortzen eta era tzen dira baterako figurak.

  Informazio gehiago
 • Gaur egungo 34 multzo artistikoak 800 zuhai tz ingurutan daude jasota, eta Kortezubin beha daitezke, Urdaibaiko biosferaren erreserban kokatutako herri txiki landatarrean. Basora barneratu ahala, irudiek bizia hartzen dute, eta artelanaren bi eta hiru dimentsioei esker sortzen eta era tzen dira baterako figurak.

  Informazio gehiago
 • BIDE BERDEAK

  ZIZTU BIZIAN

  Dagoeneko erabiltzen ez diren trenbideak birmolda-tuta sortu dira bide hauek. Birmoldaketak ez du xede izan ekoturismoaz gozatze aldera trazadurak egoki-tzea bakarrik, ibilbideon balio kultural, historiko eta praktikoa berreskura tzea ere izan baita helburua.

  Bizkaian, hainbat bide berde daude, oinez nahiz bizikle-taz ibil tzekoak. Burdin Mendietako bide berdeak Ar-tzentales eta Zierbena lotzen ditu, eta 42,5 km luze da; bada, Enkarterri eskualdeko hainbat bailara zeharka-tzen ditu. Atxurikoak 3,8 km dauzka, eta Sondika eta Mungia lotzen ditu

 • Arratzolako bide berdea Atxondoko bailaratik igaro-tzen da: 5 km dauzka, eta oinezkoentzat da egokiagoa. I tsaslurrekoak Pobeña eta Kobaron (Muskiz) auzoak lo-tzen ditu, eta kostaldearen ikuspegi izugarriak eskain- tzen ditu bere 2,2 km-etan.

  Balmasedaren eta Alonsotegiren arteko ibilbideak, Ka-daguakoak, La Roblako trenbide zaharrari jarraitzen dio, eta aukera ematen du Kadagua ibaiaren ibilgutik (18 km) paseo bikaina emateko. Ortuellan, Orkonerako an tzinako meatze-trenbidearen 3,7 km-ko tartea be-rreskuratu da.

 • SANTIAGO bidea

  Kostaldeko edo Iparraldeko San-tiago bidea erromes-ibilbide za-harrenetako bat da, eta Euskadi landatarrarekin batera bizi den Euskadi i tsastarra zeharka tzen du, baita Euskadi landatarrarekin uztar tzen den Euskadi hiritarra ere. Gipuzkoatik dator, eta Markina-Xe-meinetik sartzen da Bizkaira; gero, lurraldearen barrualdea zeharka-tzen du, Bilbora iritsi arte, eta, hor-tik, Enkarterrira abiatzen da, Kan- tabriara igaro aurretik Muskizkokosta uki tzeko.

  Bizkaiak ere badu Ahaztutako Bidea. Bilbotik Vilafranca do Bierzorainoko (Leon) ibilbide zahar bat da, eta, 1993tik hona, 21 etapatan berreskuratu da. Ibilbidea Alonsotegitik, Sodupetik, Gueñes-tik, Zallatik eta Balmasedatik igarotzen da, eta erromatarren garaiko nahiz Erdi Aroko gal tzaden, zubien eta elizen hondarrak beha tzeko aukera ematen du, baita San-tiagoko ikonografia duen arte erromanikoa ikustekoa ere.

  Informazio gehiago