Gustatu egingo zaizu hauek JATEA

 • Guk hazitakotik JATEN DUGU

  Euskal sukaldaritza ospe tsua berezi egiten duten sekretuetako bat da produktuak trata tzeko modua. Baratzeak, abeltegiak eta abel tzain tza-ustiategiak txikiak dira, eta, beraz, aukera dute barazkiak eta animaliak arduraz zain tzeko.

  Ekoizpen-guneak salmenta- eta kontsumo-guneetatik hurbil egoten dira, eta alderdi horrek ere kalitatearen alde egiten du. Aprobetxatu sasoiko produktuak hautatu eta eremuko edozein jatetxetan dasta tzeko; gainera, ziur zoragarri artatuko zaituztela!

  Informazio gehiago
 • Etxeko sukaldea, jatetxe

  Sukaldari tza berria deiturikoak euskal gastronomia tradizionalean dauka jatorria, baina gure sukaldarien ekarpen bereziak aberastu egin du, sormenari esker berritzen jakin dutelako, gure sukaldea arte bihurtu arte. Lurralde historiko guztitik dauden jatetxe ugariren kasua da hori; asko landa-eremuetan daude, eta batzuek Michelin izarrak dauzkate. Beren sukaldaritza iraultzaileak zapore berriak bila-tzen ditu etengabe, harritu eta seduzitu egiten duten formulen a tzetik beti. Zain dauzkazu.

 • LEHIAKETAK ETA DASTATZEAK

  Urteko sasoia edozein dela ere, ziur Bizkaira etor-tzen zarenean lehiaketa-formadun hitzordu gas-tronomiko batekin topo egingo duzula: gaztak, gisatuak, ardoak... Sukaldaritza herrikoiaren jakin-tzaren isla baino ez dira. Lehiaketa horietan bai, parte hartzea da garrantzi-tsuena; batez ere, prestatutakoa partekatu eta jai bihur tzea edo erakusgai dauden produktuak dasta-tzea. Begiratu egutegia, eta aukeratu agendarekin ondoen datorkizuna.

 • PINTXOAK

  ezin hobeto ezkonduta

  Pin txoen mundua oso sofistikazio-maila altuetara iri tsi da, eta pin txo bakoitzarekin hoberen uztar-tzen den ardoa bertan egotea eskatzen du horrek. Lurralde historikoko edozein herritan ibil zaitezke pin txoz pin txo, gastronomia eta adiskidetasuna aldi berean landuz. Zona jakin ba tzuetan, pin txoen ibilbideak daude, eta bakoitzak bere estiloa dauka. Kanpotik zato-zenez, esperientziarekin bat egitea gustatuko zai- zu, miniaturazko sukaldaritzaren jaki zoragarriek txoratuko bai tzaituzte.