Naar content

Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
The following has evaluated to null or missing:
==> layoutFriendlyURLLocalService.fetchLayoutFriendlyURL(themeDisplay.getScopeGroupId(), false, urlLastPath, themeDisplay.getLanguageId())!null [in template "1369164#1369202#1690027" at line 48, column 86]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign layoutFriendlyURL = layoutFri... [in template "1369164#1369202#1690027" at line 48, column 57]
----
1<#-- SERVICES --> 
2<#assign layoutFriendlyURLLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutFriendlyURLLocalService")> 
3<#assign layoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
4 
5<#-- VARIABLES --> 
6<#assign siteFriendlyURL = themeDisplay.getScopeGroup().getFriendlyURL()> 
7<#assign cssClass = ""> 
8 
9<#assign homeUrl = themeDisplay.getURLPortal() + themeDisplay.getPathFriendlyURLPublic() + siteFriendlyURL /> 
10 
11<#-- TEMPLATE --> 
12<#if entries ? has_content> 
13  <div class="container"> 
14  	<div class="row"> 
15      <nav aria-label="${languageUtil.get(locale, "breadcrumb")}" id="breadcrumb" class="col-xxs-12 col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 accesibilidad_atajos"> 
16        <ul class="breadcrumb breadcrumb-horizontal"> 
17					<li class="${cssClass}breadcrumb-truncate"> 
18						<a href="${themeDisplay.getURLHome()}" > 
19							<@liferay.language key="iytu.breadcrumb.home" /> 
20						</a> 
21					</li> 
22				 
23          <#list entries as entry> 
24          	<#-- asignamos la última parte de la url --> 
25            <#assign urlLastPath = "/" + entry.getURL()?split("/")?last> 
26						 
27            <#-- asignamos las variables para las clases en el listado --> 
28            <#if entry?is_first> 
29              <#assign cssClass = "first "> 
30            </#if> 
31             
32            <#if entry?is_last> 
33              <#assign cssClass = "active last "> 
34            </#if> 
35						 
36						<#if entry?is_last> 
37							<#-- si es la última parte no es clicable --> 
38							<li class="${cssClass}breadcrumb-truncate"> 
39								${htmlUtil.escape(entry.getTitle())} 
40							</li> 
41						<#elseif stringUtil.equalsIgnoreCase(siteFriendlyURL, urlLastPath) || (urlLastPath?index_of("?") != -1 || stringUtil.equalsIgnoreCase("/", urlLastPath))> 
42							<#-- si es la home o tiene parametros siempre será clicable --> 
43							<li class="${cssClass}breadcrumb-truncate"> 
44								<a href="${entry.getURL()}">${htmlUtil.escape(entry.getTitle())}</a> 
45							</li> 
46						<#else> 
47							<#-- estas sería las que son páginas, cogemos el valor de bipo-deshabilitar-enlace y lo aplicamos --> 
48							<#assign layoutFriendlyURL = layoutFriendlyURLLocalService.fetchLayoutFriendlyURL(themeDisplay.getScopeGroupId(), false, urlLastPath, themeDisplay.getLanguageId())!null /> 
49							<#assign layout = layoutLocalService.fetchLayout(layoutFriendlyURL.plid)!null /> 
50							 
51							<#assign showLink = layout.getExpandoBridge().getAttribute( "bipo-mostrar-en-camino-migas", false)!true /> 
52							<#assign disableLink = layout.getExpandoBridge().getAttribute( "bipo-deshabilitar-enlace", false)!false /> 
53							 
54							<#if showLink > 
55								<li class="${cssClass}breadcrumb-truncate"> 
56									<#if !disableLink> 
57										<a href="${entry.getURL()}"	> 
58									</#if> 
59											${htmlUtil.escape(entry.getTitle())} 
60									<#if !disableLink> 
61										</a> 
62									 </#if> 
63								</li> 
64							</#if> 
65						</#if> 
66          </#list> 
67        </ul> 
68      </nav> 
69    </div> 
70  </div> 
71</#if> 

Irekia eta adeitsua

Zaren bezalakoa nahi zaitugu Bizkaian. Zu zeu izateko aske!


Bilbo atlantiar arkuko ‘friendly’ helmuga duzu, bertan aukera ugari topatuko dituzulako inguru zoragarri batean. Bizkaia irekia da eta gure harrotasuna zurekin elkarbanatzea gustatuko litzaiguke.

Paisaia natural zoragarriak, berezko kultura, tradizioa eta bertako gastronomiak hitzik gabe utziko zaitu. Den-dena eskainiko dizugu, askotariko esperientziak bizi ditzazun: Zinegoak edo BBK LIVE zinema eta musika jaialdiak eta Aste Nagusia edota Bilbao Pride bezalako jaiak gozatuko dituzu gurean. Bizi, maitatu eta nahi bezala senti gaitzazu!